เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


21 ก.ย. 2563 เวลา 15:05:40

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย

21 ก.ย. 2563 เวลา 15:02:53

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

19 ก.ย. 2563 เวลา 09:57:28

รพ.แม่สอดรับมอบบริจาคสิ่งของ จากกรมธนารักษ์

18 ก.ย. 2563 เวลา 16:57:30

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเงินสมทบทุน

18 ก.ย. 2563 เวลา 16:56:34

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของ

18 ก.ย. 2563 เวลา 16:55:37

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของ

17 ก.ย. 2563 เวลา 17:03:08

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของตู้ปันสุข

16 ก.ย. 2563 เวลา 13:24:23

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย

16 ก.ย. 2563 เวลา 11:23:46

รพ.แม่สอด รับมอบเจลแอลกอฮอล์

16 ก.ย. 2563 เวลา 10:44:08

รพ.แม่สอด รับมอบชุด PPE

14 ก.ย. 2563 เวลา 18:16:39

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจากคณะที่ปรึกษาช่วยว่าการกระทรวงฯ

13 ก.ย. 2563 เวลา 13:02:37

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

12 ก.ย. 2563 เวลา 13:24:15

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ และหน้ากากอนามัย

12 ก.ย. 2563 เวลา 10:29:18

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

11 ก.ย. 2563 เวลา 16:55:49

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัยและของใช้

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP