เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


24 มิ.ย. 2563 เวลา 15:36:55

รพ.แม่สอด รับมอบเจลแอลกอฮอล์

16 มิ.ย. 2563 เวลา 13:32:45

รพ.แม่สอด รับมอบนมถั่วเหลือง

15 เม.ย. 2563 เวลา 09:41:04

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์และผลไม้

13 เม.ย. 2563 เวลา 17:00:28

รพ.แม่สอด รับมอบของใช้จำเป็น

13 เม.ย. 2563 เวลา 10:21:16

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสื่อประชาสัมพันธ์

9 เม.ย. 2563 เวลา 18:35:15

รพ.แม่สอด รับมอบเงินจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

9 เม.ย. 2563 เวลา 18:34:11

รพ.แม่สอด รับมอบกระจังป้องกันใบหน้า

9 เม.ย. 2563 เวลา 18:29:40

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคชุด PPE และของใช้จำเป็น

9 เม.ย. 2563 เวลา 18:26:48

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากกึ่งหน้าพร้อมตลับกรอง

9 เม.ย. 2563 เวลา 18:25:40

รพ.แม่สอด รับมอบตู้อะคริลิกป้องกันเชื้อ

7 เม.ย. 2563 เวลา 16:12:34

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องดื่มและอาหารว่าง

7 เม.ย. 2563 เวลา 15:32:07

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

2 เม.ย. 2563 เวลา 16:09:50

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนและวัสดุทางการแพทย์

31 มี.ค. 2563 เวลา 13:37:59

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุบและของใช้จำเป็น

31 มี.ค. 2563 เวลา 10:33:03

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารแห้งและน้ำดื่ม

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP