เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


5 พ.ค. 2564 เวลา 15:00:42

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

5 พ.ค. 2564 เวลา 11:45:24

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากาก N95

5 พ.ค. 2564 เวลา 11:16:03

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

30 เม.ย. 2564 เวลา 14:24:39

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารว่าง

30 เม.ย. 2564 เวลา 14:24:00

รพ.แม่สอด รับมอบเฉาก๊วยนมสด

30 เม.ย. 2564 เวลา 12:57:58

รพ.แม่สอด รับมอบกล่องใส่อาหาร

29 เม.ย. 2564 เวลา 10:47:37

รพ.แม่สอด รับมอบผลไม้จาก วปอ.62

29 เม.ย. 2564 เวลา 10:45:00

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม

28 เม.ย. 2564 เวลา 13:36:33

รพ.แม่สอด รับมอบการอาหารกลางวันและอุปกรณ์ทางการแพทย์

20 เม.ย. 2564 เวลา 15:30:05

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

20 เม.ย. 2564 เวลา 15:29:34

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

20 เม.ย. 2564 เวลา 15:23:30

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

13 เม.ย. 2564 เวลา 15:44:53

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องดื่ม

7 เม.ย. 2564 เวลา 16:35:26

รพ.แม่สอด รับมอบเมล็ดพันธ์ผัก

1 เม.ย. 2564 เวลา 17:19:57

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP