เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


26 พ.ย. 2563 เวลา 13:47:35

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารว่าง

26 พ.ย. 2563 เวลา 11:21:48

รพ.แม่สอด รับมอบเต้านมเทียม

26 พ.ย. 2563 เวลา 10:48:33

รพ.แม่สอด รับมอบเจลแอลกอฮอล์

24 พ.ย. 2563 เวลา 10:07:11

รพ.แม่สอด รับมอบเสื้อกาวน์

23 พ.ย. 2563 เวลา 16:38:36

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของตู้ปันสุข

18 พ.ย. 2563 เวลา 13:05:24

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

10 พ.ย. 2563 เวลา 14:32:10

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

6 พ.ย. 2563 เวลา 16:04:11

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

6 พ.ย. 2563 เวลา 13:45:29

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่

29 ต.ค. 2563 เวลา 10:31:52

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

28 ต.ค. 2563 เวลา 15:09:36

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

28 ต.ค. 2563 เวลา 15:06:02

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

28 ต.ค. 2563 เวลา 15:04:22

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุน และวัสดุทางการแพทย์

22 ต.ค. 2563 เวลา 16:16:12

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคแอลกอฮอล์เจล

21 ต.ค. 2563 เวลา 14:00:31

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP