เข้าสู่ระบบ

ประชุม / อบรม


24 พ.ย. 2563 เวลา 14:21:49

รพ.แม่สอด ประชุมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ

19 ต.ค. 2563 เวลา 12:48:58

รพ.แม่สอด รับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการป้องกัน

15 ต.ค. 2563 เวลา 14:19:38

รพ.แม่สอด ร่วมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่หละ

24 ก.ย. 2563 เวลา 11:06:48

รพ.แม่สอด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2 ก.ย. 2563 เวลา 11:36:38

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข

20 ก.ค. 2563 เวลา 10:06:11

รพ.แม่สอด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสต.

10 ม.ค. 2563 เวลา 15:39:09

รพ.แม่สอด รับการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 1/2563

4 ธ.ค. 2562 เวลา 13:15:38

รพ.แม่สอด จัดโครงการ Asthma and COPD Review

22 พ.ย. 2562 เวลา 17:38:19

รพ.แม่สอด จัดประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

6 ก.ย. 2562 เวลา 09:53:57

รพ.แม่สอด รับคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านเขตพื้นที่เฉพาะประชากรต่างด้าว

6 ก.ย. 2562 เวลา 09:53:09

รพ.แม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติเวช สำหรับเจ้าหน้าที่

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:40:21

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตาก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ส.ค. 2562 เวลา 10:38:04

รพ.แม่สอด จัดอบรมการคัดกรองและประเมิน Geriatric Syndromes

19 ก.ค. 2562 เวลา 11:42:30

รพ.แม่สอด จัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

24 มิ.ย. 2562 เวลา 12:07:49

รพ.แม่สอด จัดอบรม อสต. Show and Share

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP