เข้าสู่ระบบ

ประชุม / อบรม


20 พ.ค. 2564 เวลา 16:02:29

รพ.แม่สอด ร่วมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.

23 มี.ค. 2564 เวลา 15:19:51

รพ.แม่สอด รับการเยี่ยมติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

10 ก.พ. 2564 เวลา 13:37:12

รพ.แม่สอด ประชุมวางแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก

3 ก.พ. 2564 เวลา 13:21:15

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รองอธิบดีกรมอนามัยติดตามการให้บริการแม่และเด็กในสถาน

11 ม.ค. 2564 เวลา 16:48:48

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2

11 ม.ค. 2564 เวลา 14:10:33

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจาก นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

18 ธ.ค. 2563 เวลา 15:09:05

รพ.แม่สอด ประชุม OSCC

24 พ.ย. 2563 เวลา 14:21:49

รพ.แม่สอด ประชุมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ

19 ต.ค. 2563 เวลา 12:48:58

รพ.แม่สอด รับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการป้องกัน

15 ต.ค. 2563 เวลา 14:19:38

รพ.แม่สอด ร่วมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่หละ

24 ก.ย. 2563 เวลา 11:06:48

รพ.แม่สอด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2 ก.ย. 2563 เวลา 11:36:38

รพ.แม่สอด รับการตรวจเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข

20 ก.ค. 2563 เวลา 10:06:11

รพ.แม่สอด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสต.

10 ม.ค. 2563 เวลา 15:39:09

รพ.แม่สอด รับการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 1/2563

4 ธ.ค. 2562 เวลา 13:15:38

รพ.แม่สอด จัดโครงการ Asthma and COPD Review

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP