เข้าสู่ระบบ

รับสมัครงาน


26 ม.ค. 2564 เวลา 10:14:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำแหน่งชำนาญการพิเศษ

11 ม.ค. 2564 เวลา 09:46:07

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

7 ม.ค. 2564 เวลา 09:29:21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา

7 ม.ค. 2564 เวลา 09:23:45

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

6 ม.ค. 2564 เวลา 11:23:17

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำ

28 ธ.ค. 2563 เวลา 10:54:14

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

23 ธ.ค. 2563 เวลา 15:15:29

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานประจำห้องทดลอง

18 ธ.ค. 2563 เวลา 14:46:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องท

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:50:37

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศ

7 ธ.ค. 2563 เวลา 08:43:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

30 พ.ย. 2563 เวลา 18:01:24

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ก

30 พ.ย. 2563 เวลา 17:56:59

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ใ

26 พ.ย. 2563 เวลา 08:53:09

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเ

25 พ.ย. 2563 เวลา 15:06:13

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต

18 พ.ย. 2563 เวลา 16:10:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือค

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP