เข้าสู่ระบบ

รับสมัครงาน


22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:31:46

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใ

17 มิ.ย. 2563 เวลา 08:55:21

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงา

28 พ.ค. 2563 เวลา 08:50:51

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

28 พ.ค. 2563 เวลา 08:41:02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

21 พ.ค. 2563 เวลา 09:04:45

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2

19 พ.ค. 2563 เวลา 09:02:09

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

18 พ.ค. 2563 เวลา 11:29:19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พกส.ครั้งที่ 1

8 พ.ค. 2563 เวลา 15:08:10

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเปล พนักงานเก็บเอกส

8 พ.ค. 2563 เวลา 09:53:58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในก

7 พ.ค. 2563 เวลา 14:29:54

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

27 เม.ย. 2563 เวลา 14:09:43

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

27 เม.ย. 2563 เวลา 14:02:54


21 เม.ย. 2563 เวลา 15:26:51

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

18 มี.ค. 2563 เวลา 09:05:44

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั

10 มี.ค. 2563 เวลา 16:53:31

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP