เข้าสู่ระบบ

รับสมัครงาน


19 เม.ย. 2564 เวลา 14:27:49

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแห

19 เม.ย. 2564 เวลา 09:25:35

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานป

2 เม.ย. 2564 เวลา 16:03:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

31 มี.ค. 2564 เวลา 09:28:22

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

25 มี.ค. 2564 เวลา 10:55:10

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำ

22 มี.ค. 2564 เวลา 11:40:34

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

19 มี.ค. 2564 เวลา 10:22:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

18 มี.ค. 2564 เวลา 10:54:18

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานประกันสุขภาพ

17 มี.ค. 2564 เวลา 14:26:32

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มการพยาบาล

17 มี.ค. 2564 เวลา 09:21:51

ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการ (ความสะอาด)

11 มี.ค. 2564 เวลา 08:43:33

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพี่อจ้างเหมาบริการฯ

9 มี.ค. 2564 เวลา 11:26:04

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

5 มี.ค. 2564 เวลา 16:54:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ กลุ่มการพยาบาล

4 มี.ค. 2564 เวลา 16:52:08

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

4 มี.ค. 2564 เวลา 09:56:06

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ความสะอาด)

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP