เข้าสู่ระบบ

รับสมัครงาน


21 ก.ย. 2563 เวลา 09:39:02

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม

1 ก.ย. 2563 เวลา 10:38:30

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

10 ส.ค. 2563 เวลา 15:26:22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

6 ส.ค. 2563 เวลา 15:04:16

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

31 ก.ค. 2563 เวลา 09:50:27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาห

31 ก.ค. 2563 เวลา 09:46:30


31 ก.ค. 2563 เวลา 09:44:58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุก

23 ก.ค. 2563 เวลา 09:00:42

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในกา

23 ก.ค. 2563 เวลา 08:58:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในกา

10 ก.ค. 2563 เวลา 08:55:12

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

10 ก.ค. 2563 เวลา 08:45:44

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:31:46

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใ

17 มิ.ย. 2563 เวลา 08:55:21

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงา

28 พ.ค. 2563 เวลา 08:50:51

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

28 พ.ค. 2563 เวลา 08:41:02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP