เข้าสู่ระบบ

รับสมัครงาน


23 ก.ค. 2564 เวลา 15:01:21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

23 ก.ค. 2564 เวลา 14:36:20

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

23 ก.ค. 2564 เวลา 08:43:22

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศ

23 ก.ค. 2564 เวลา 08:40:50

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

20 ก.ค. 2564 เวลา 16:06:55

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกา

9 ก.ค. 2564 เวลา 12:07:34

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ

6 ก.ค. 2564 เวลา 08:20:29

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการยุติวัณโ

5 ก.ค. 2564 เวลา 09:06:26

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

1 ก.ค. 2564 เวลา 14:41:58

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

1 ก.ค. 2564 เวลา 09:45:01

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการยุติวัณโ

29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:12:28

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างโครงการ

29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:09:01

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร

25 มิ.ย. 2564 เวลา 16:34:52

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

23 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47:54

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง แก้ไขขยายกำหนดเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ

22 มิ.ย. 2564 เวลา 09:07:08

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแห

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP