เข้าสู่ระบบ

งานวิจัย


25 ธ.ค. 2563 เวลา 09:45:15

ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลแม่สอด

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:24:04

ผลของการได้รับrtPA และการฟื้นฟูสภาพต่อระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง[2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:23:22

ประสิทธิภาพของรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานในการลดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า [2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:22:40

ภาวะแทรกซ้อนที่พบในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลแม่สอด พฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 [2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:20:43

การประคบเย็นก่อนการฉีดFundaparinux เพื่อลดอาการปวดและการเกิดHematomaในผู้ป่วยโรคหัวใจฯ[2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:18:22

การใช้ชุดผ่าตัดแบบใหม่ชิ้นเดียวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดคลอด เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาฯ[2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:07:23

การจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขา สะโพกและต้นแขนเท่าที่จำเป็นเพื่อลดระยะเวลาฯ[2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:06:19

ประสิทธิภาพการให้ยา Diazepam ทุก 30 นาที เปรียบเทียบกับทุก 60 นาทีในผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา [2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:05:22

การเพิ่มการทวนสอบเพื่อลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งแพทย์ [2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:04:38

การใช้ Ointment ที่มีส่วนผสมของ Beta ในการรักษาแผลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด [2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:03:29

การจัดพื้นที่เฉพาะร่วมกับแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดอุบัติการณ์ตกเตียง[2558]

9 ต.ค. 2562 เวลา 09:01:14

การบริหารยาบรรเทาปวดในหอผู้ป่วยผ่าตัดสมองด้วยแบบประเมินCritical-Care Pain Observation Tool ฯ[2558]

8 ต.ค. 2562 เวลา 16:28:43

การใช้ Hot air warmer เพื่อป้องกันการเกิด shivering ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องฯ[2558]

8 ต.ค. 2562 เวลา 16:25:25

การใช้สายรัดความเย็นเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารยา Cloxacillin ทางหลอดเลือดดำ[2558]

8 ต.ค. 2562 เวลา 16:24:20

การกระตุ้นให้ใช้แนวปฏิบัติ เพื่อลดแรงเสียดทานแรงกดทับในผู้ป่วยหนัก [2558]

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP