เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคา


20 เม.ย. 2564 เวลา 15:55:59

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800

20 เม.ย. 2564 เวลา 14:14:59

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบใน

20 เม.ย. 2564 เวลา 14:07:26

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลม

16 เม.ย. 2564 เวลา 10:14:05

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564

9 เม.ย. 2564 เวลา 14:33:40

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดอ

8 เม.ย. 2564 เวลา 15:59:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไ

2 เม.ย. 2564 เวลา 16:11:00

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงภาพ 2 มิติ จำนวน 1 ชุด ด

2 เม.ย. 2564 เวลา 16:09:33

ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงภาพ 2 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้ว

2 เม.ย. 2564 เวลา 14:28:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงออกกำลังกายและฝึกกิจกรรมปรับสูงต่ำได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดย

2 เม.ย. 2564 เวลา 14:25:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย. 2564 เวลา 14:23:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564 เวลา 11:04:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

30 มี.ค. 2564 เวลา 16:55:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi-slice CT S

24 มี.ค. 2564 เวลา 10:09:07

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประม

24 มี.ค. 2564 เวลา 08:49:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Disposable Sampler (ชุดเก็บสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP