เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคา


2 ส.ค. 2564 เวลา 15:44:46

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน

2 ส.ค. 2564 เวลา 15:39:30

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑

2 ส.ค. 2564 เวลา 11:09:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ส.ค. 2564 เวลา 11:07:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ส.ค. 2564 เวลา 11:05:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DISPOSABLE SAMPLER 500 Test จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ส.ค. 2564 เวลา 11:02:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ส.ค. 2564 เวลา 11:00:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจช่วยวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 2564 เวลา 09:42:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลต

20 ก.ค. 2564 เวลา 14:54:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องให้การรักษาคลื่นอัลตร้าซาวด์ร้วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

20 ก.ค. 2564 เวลา 14:12:52

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีป

20 ก.ค. 2564 เวลา 14:07:44

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีประ

19 ก.ค. 2564 เวลา 13:59:09

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ

19 ก.ค. 2564 เวลา 13:53:48

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า

8 ก.ค. 2564 เวลา 09:51:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกระตุ้นและตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โ

7 ก.ค. 2564 เวลา 14:24:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๔ เตียง โดยวิธีประกวดราคา

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP