เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคา


3 ก.ค. 2563 เวลา 15:58:53

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA๑c) จำนวน ๑๓,๐๐๐ เทสต์

3 ก.ค. 2563 เวลา 15:51:06

ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA๑c) จำนวน ๑๓,๐๐๐ เทสต์

2 ก.ค. 2563 เวลา 08:13:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องควบคุมจ่ายกระแสไฟฟ้าและไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค. 2563 เวลา 15:13:30

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน

1 ก.ค. 2563 เวลา 11:43:24

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประ

1 ก.ค. 2563 เวลา 11:42:25

ประกาศราคากลางซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

30 มิ.ย. 2563 เวลา 16:25:09

ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔

26 มิ.ย. 2563 เวลา 11:19:30

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน

22 มิ.ย. 2563 เวลา 13:45:21

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบทำความเย็นและควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑

22 มิ.ย. 2563 เวลา 13:41:33

ประกาศราคากลางซื้อระบบทำความเย็นและควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระ

18 มิ.ย. 2563 เวลา 16:45:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ

18 มิ.ย. 2563 เวลา 16:40:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือสลายต้อกระจกและบริการตรวจเช็คเครื่องผ่าตัดต้อก

18 มิ.ย. 2563 เวลา 15:46:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2563 เวลา 09:34:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องและการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ย

17 มิ.ย. 2563 เวลา 18:42:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP