เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคา


18 ก.ย. 2563 เวลา 09:29:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์บนเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันว

16 ก.ย. 2563 เวลา 17:26:25

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอท

15 ก.ย. 2563 เวลา 16:00:40

ราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis)

15 ก.ย. 2563 เวลา 10:16:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะ

15 ก.ย. 2563 เวลา 10:15:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2563 เวลา 17:15:34

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อจุลชีพ จำนวน ๓๑,๐๐๐ การทดสอบ

11 ก.ย. 2563 เวลา 18:34:23

ประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT ,APTT)

11 ก.ย. 2563 เวลา 18:30:33

ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT ,APTT)

11 ก.ย. 2563 เวลา 09:56:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดการฌาปนกิจศพมีญาติและไม่มีญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2563 เวลา 16:52:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิด 2 เฟลต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2563 เวลา 16:51:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดข้อเข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2563 เวลา 14:52:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2563 เวลา 15:19:39

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi

3 ก.ย. 2563 เวลา 15:07:42

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1 ก.ย. 2563 เวลา 10:22:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด งานนิติเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP