เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคา


26 ม.ค. 2564 เวลา 11:57:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ligasure) จำนวน 1 เครื

25 ม.ค. 2564 เวลา 13:45:32

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธี

25 ม.ค. 2564 เวลา 12:03:40

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีปร

20 ม.ค. 2564 เวลา 14:47:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องมือกล้องส่องทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 2564 เวลา 14:43:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ สีแดง และสีเทา) จำนว

20 ม.ค. 2564 เวลา 11:55:30

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,857 ตารางเมตร โรงพยาบ

20 ม.ค. 2564 เวลา 11:05:24

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ม.ค. 2564 เวลา 09:37:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

18 ม.ค. 2564 เวลา 11:46:51

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 667 รายการ

18 ม.ค. 2564 เวลา 11:06:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยา

15 ม.ค. 2564 เวลา 14:28:47

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,80

11 ม.ค. 2564 เวลา 11:26:26

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ligasure) จำนวน 1 เครื่อง ด้ว

11 ม.ค. 2564 เวลา 11:16:39

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ligasure) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยว

6 ม.ค. 2564 เวลา 14:26:24

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563

6 ม.ค. 2564 เวลา 14:23:10

ร่างประกาศจังหวัดตากและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยปร

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP