เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


18 ก.ย. 2563 เวลา 17:02:01

รพ.แม่สอด จัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจบุคลากรสาธารณสุข

18 ก.ย. 2563 เวลา 17:01:15

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน

18 ก.ย. 2563 เวลา 16:59:55

รพ.แม่สอด ออกให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก

17 ก.ย. 2563 เวลา 17:01:35

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน

17 ก.ย. 2563 เวลา 16:59:13

รพ.แม่สอด ออกให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก

14 ส.ค. 2563 เวลา 13:46:43

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร

14 ส.ค. 2563 เวลา 13:45:53

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

18 มิ.ย. 2563 เวลา 17:23:15

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจฯ

1 มิ.ย. 2563 เวลา 17:30:43

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้กู้ชีพ อ.แม่สอด

20 เม.ย. 2563 เวลา 16:50:49

รพ.แม่สอด ร่วมอำนวยการ และสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับประเทศ

13 เม.ย. 2563 เวลา 16:58:15

รพ.แม่สอด ออกเยี่ยมจุดตรวจ

10 เม.ย. 2563 เวลา 16:07:13

รพ.แม่สอด ออกเยี่ยมจุดตรวจ

20 มี.ค. 2563 เวลา 11:07:04

รพ.แม่สอด ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

19 มี.ค. 2563 เวลา 15:47:56

รพ.แม่สอด มอบหน้ากากผ้าแก่ผู้มารับบริการ

6 มี.ค. 2563 เวลา 18:33:24

รพ.แม่สอด รณรงค์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP