เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


3 เม.ย. 2564 เวลา 16:22:26

รพ.แม่สอด รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

1 เม.ย. 2564 เวลา 17:04:41

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

25 มี.ค. 2564 เวลา 13:20:06

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากล

3 มี.ค. 2564 เวลา 12:06:29

รพ.แม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเชิงรุก

2 มี.ค. 2564 เวลา 17:24:42

ที่ปรึกษา รมช.สธ.ติดตามการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มแรกของ อ.แม่สอด จ.ตาก

28 ก.พ. 2564 เวลา 18:14:14

รพ.แม่สอด รับมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19

4 ก.พ. 2564 เวลา 16:06:20

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ "COVID-19 และฝุ่น PM 2.5"

4 ก.พ. 2564 เวลา 16:05:56

รพ.แม่สอด รณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันตนเองจาก COVID-19

29 ธ.ค. 2563 เวลา 17:02:26

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารโรงทาน

23 ธ.ค. 2563 เวลา 13:55:15

รพ.แม่สอด จัดพิธีเปิดอาคาร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

9 ธ.ค. 2563 เวลา 11:39:46

รพ.แม่สอด ให้บริการหยอดวัคซีนโปลิโอ

9 ธ.ค. 2563 เวลา 10:11:39

รพ.แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:45:40

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:42:09

รพ.แม่สอดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:37:02

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP