เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


18 มิ.ย. 2563 เวลา 17:23:15

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจฯ

1 มิ.ย. 2563 เวลา 17:30:43

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้กู้ชีพ อ.แม่สอด

20 เม.ย. 2563 เวลา 16:50:49

รพ.แม่สอด ร่วมอำนวยการ และสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับประเทศ

13 เม.ย. 2563 เวลา 16:58:15

รพ.แม่สอด ออกเยี่ยมจุดตรวจ

10 เม.ย. 2563 เวลา 16:07:13

รพ.แม่สอด ออกเยี่ยมจุดตรวจ

20 มี.ค. 2563 เวลา 11:07:04

รพ.แม่สอด ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

19 มี.ค. 2563 เวลา 15:47:56

รพ.แม่สอด มอบหน้ากากผ้าแก่ผู้มารับบริการ

6 มี.ค. 2563 เวลา 18:33:24

รพ.แม่สอด รณรงค์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6 มี.ค. 2563 เวลา 18:05:55

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

2 มี.ค. 2563 เวลา 16:47:08

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ระดับอำเภอ

27 ก.พ. 2563 เวลา 14:34:22

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน​ และให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทาน​เคลื่อนที่

24 ก.พ. 2563 เวลา 14:45:26

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

21 ก.พ. 2563 เวลา 16:57:53

รพ.แม่สอด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

17 ก.พ. 2563 เวลา 11:07:07

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ครั้งที่ 2

12 ก.พ. 2563 เวลา 14:31:30

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP