เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม


29 ธ.ค. 2563 เวลา 17:02:26

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารโรงทาน

23 ธ.ค. 2563 เวลา 13:55:15

รพ.แม่สอด จัดพิธีเปิดอาคาร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

9 ธ.ค. 2563 เวลา 11:39:46

รพ.แม่สอด ให้บริการหยอดวัคซีนโปลิโอ

9 ธ.ค. 2563 เวลา 10:11:39

รพ.แม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:45:40

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:42:09

รพ.แม่สอดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2563 เวลา 23:37:02

รพ.แม่สอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1 ธ.ค. 2563 เวลา 14:46:53

รพ.แม่สอด รณรงค์วันเอดส์โลก

30 พ.ย. 2563 เวลา 12:54:14

รพ.แม่สอด รับการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ

27 พ.ย. 2563 เวลา 14:31:25

รพ.แม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

18 พ.ย. 2563 เวลา 09:55:17

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก"

18 พ.ย. 2563 เวลา 09:40:41

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

13 พ.ย. 2563 เวลา 11:18:17

รพ.แม่สอด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

6 พ.ย. 2563 เวลา 15:09:41

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 63

22 ต.ค. 2563 เวลา 16:14:39

รพ.แม่สอด ออกให้บริการคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP