เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


26 พ.ค. 2563 เวลา 14:12:58

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2563

26 มี.ค. 2563 เวลา 16:05:06

รพ.แม่สอด แจ้งงดให้บริการบางหน่วยงาน

26 มี.ค. 2563 เวลา 16:02:32

รพ.แม่สอด ปรับมาตรการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

26 มี.ค. 2563 เวลา 15:59:25

รพ.แม่สอด ของดใช้เส้นทางประตู 4 (ด้านข้าง รพ.)

16 มี.ค. 2563 เวลา 09:48:54

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

11 มี.ค. 2563 เวลา 10:13:23

คำแนะนำก่อนรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด

27 ก.พ. 2563 เวลา 15:01:37

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แม่สอด เปิดให้บริการตำรับยาแพทย์แผนไทย

4 ก.พ. 2563 เวลา 13:56:43

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ"

8 ม.ค. 2563 เวลา 09:17:26

การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563

6 ธ.ค. 2562 เวลา 15:29:28

ข้าราชการผูัมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

22 พ.ย. 2562 เวลา 16:36:26

ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

24 ต.ค. 2562 เวลา 13:34:00

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” โรงพยาบาลแม่สอด

29 ส.ค. 2562 เวลา 15:02:09

รพ.แม่สอด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ของหน่วยบริการ

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:36:16

กลุ่มงานประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม และงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน ย้ายสถานที่ทำการ

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:35:29

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Nurses Run for Health 2019

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP