เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


1 มิ.ย. 2564 เวลา 16:10:14

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

17 มี.ค. 2564 เวลา 16:04:39

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที

12 มี.ค. 2564 เวลา 13:26:32

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

11 มี.ค. 2564 เวลา 10:57:41

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ

11 มี.ค. 2564 เวลา 10:06:13

สสจ.นครปฐม รับย้ายและรับโอนข้าราชการ

5 มี.ค. 2564 เวลา 15:58:21

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

5 มี.ค. 2564 เวลา 15:22:14

แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

4 มี.ค. 2564 เวลา 10:40:40

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

3 มี.ค. 2564 เวลา 14:21:35

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

24 ก.พ. 2564 เวลา 14:16:02

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อ

24 ก.พ. 2564 เวลา 10:24:19

กรมอนามัย ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”

24 ก.พ. 2564 เวลา 09:02:00

แจ้งแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

4 ก.พ. 2564 เวลา 15:39:25

รพ.แม่สอด เปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด

27 ม.ค. 2564 เวลา 16:29:37

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำปี 2564

23 ธ.ค. 2563 เวลา 17:24:42

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP