เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


21 ก.ย. 2563 เวลา 14:39:08

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี

21 ก.ย. 2563 เวลา 14:35:37

ขอเชิญร่วมประกวดบทความ

28 ส.ค. 2563 เวลา 08:45:43

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข

24 ส.ค. 2563 เวลา 11:48:04

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั

18 ส.ค. 2563 เวลา 12:01:07

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิ

14 ส.ค. 2563 เวลา 11:52:01

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคัดเลือก เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน

10 ส.ค. 2563 เวลา 16:27:36

รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

10 ส.ค. 2563 เวลา 16:23:49

รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับบริการตรวจตาประจำปี

24 ก.ค. 2563 เวลา 16:36:01

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ฯ

26 พ.ค. 2563 เวลา 14:12:58

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2563

26 มี.ค. 2563 เวลา 16:05:06

รพ.แม่สอด แจ้งงดให้บริการบางหน่วยงาน

26 มี.ค. 2563 เวลา 16:02:32

รพ.แม่สอด ปรับมาตรการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

26 มี.ค. 2563 เวลา 15:59:25

รพ.แม่สอด ของดใช้เส้นทางประตู 4 (ด้านข้าง รพ.)

16 มี.ค. 2563 เวลา 09:48:54

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

11 มี.ค. 2563 เวลา 10:13:23

คำแนะนำก่อนรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP