เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


24 ก.พ. 2564 เวลา 14:16:02

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อ

24 ก.พ. 2564 เวลา 10:24:19

กรมอนามัย ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”

24 ก.พ. 2564 เวลา 09:02:00

แจ้งแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

4 ก.พ. 2564 เวลา 15:39:25

รพ.แม่สอด เปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด

27 ม.ค. 2564 เวลา 16:29:37

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำปี 2564

23 ธ.ค. 2563 เวลา 17:24:42

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

11 พ.ย. 2563 เวลา 16:41:52

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

2 พ.ย. 2563 เวลา 18:06:53

ประกาศผลรางวัลการประกวดบทความ "วิธีจัดการกับความเครียด"

2 พ.ย. 2563 เวลา 17:45:58

ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี "ความสุขของฉัน"  

21 ก.ย. 2563 เวลา 14:39:08

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี

21 ก.ย. 2563 เวลา 14:35:37

ขอเชิญร่วมประกวดบทความ

28 ส.ค. 2563 เวลา 08:45:43

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข

24 ส.ค. 2563 เวลา 11:48:04

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั

18 ส.ค. 2563 เวลา 12:01:07

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิ

14 ส.ค. 2563 เวลา 11:52:01

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคัดเลือก เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP