เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:19:11

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:16:22

รพ.แม่สอด รับมอบเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

2 มิ.ย. 2564 เวลา 08:57:06

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารว่าง

31 พ.ค. 2564 เวลา 15:10:07

รพ.แม่สอด รับมอบชุดอาหารและเครื่องดื่ม

31 พ.ค. 2564 เวลา 15:07:47

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารว่าง

31 พ.ค. 2564 เวลา 15:05:51

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

31 พ.ค. 2564 เวลา 09:26:20

รพ.แม่สอด รับมอบอาหาร

28 พ.ค. 2564 เวลา 16:29:38

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

28 พ.ค. 2564 เวลา 10:15:27

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

27 พ.ค. 2564 เวลา 09:09:49

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องดื่ม

25 พ.ค. 2564 เวลา 15:30:02

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

25 พ.ค. 2564 เวลา 15:23:47

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

24 พ.ค. 2564 เวลา 16:12:00

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

24 พ.ค. 2564 เวลา 16:08:26

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม

24 พ.ค. 2564 เวลา 10:39:26

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP