เข้าสู่ระบบ

รับบริจาค


24 พ.ค. 2564 เวลา 10:35:05

รพ.แม่สอด รับมอบของใช้จำเป็น

24 พ.ค. 2564 เวลา 10:32:34

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

20 พ.ค. 2564 เวลา 16:22:38

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องดื่ม

20 พ.ค. 2564 เวลา 15:20:35

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

20 พ.ค. 2564 เวลา 12:02:12

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

20 พ.ค. 2564 เวลา 11:08:25

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

20 พ.ค. 2564 เวลา 09:56:24

รพ.แม่สอด รับมอบชุด PPE จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

19 พ.ค. 2564 เวลา 16:50:25

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

19 พ.ค. 2564 เวลา 16:39:46

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคยาต้านไวรัส

19 พ.ค. 2564 เวลา 16:30:46

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคน้ำดื่ม

18 พ.ค. 2564 เวลา 16:44:53

รพ.แม่สอด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow

18 พ.ค. 2564 เวลา 15:38:27

รพ.แม่สอด รับมอบนมถั่วเหลือง UHT

18 พ.ค. 2564 เวลา 15:14:12

PTT Station จ.ตาก เติมเต็มความห่วงใย ร่วมช่วยไทยพ้นวิกฤต COVID 19 สนับสนุนเงินให้โรงพยาบาลแม่สอด

17 พ.ค. 2564 เวลา 17:09:37

รพ.แม่สอด รับมอบเครื่องดื่ม

17 พ.ค. 2564 เวลา 13:27:26

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP