เข้าสู่ระบบ

ประชุม / อบรม


22 พ.ย. 2562 เวลา 17:38:19

รพ.แม่สอด จัดประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

6 ก.ย. 2562 เวลา 09:53:57

รพ.แม่สอด รับคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านเขตพื้นที่เฉพาะประชากรต่างด้าว

6 ก.ย. 2562 เวลา 09:53:09

รพ.แม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติเวช สำหรับเจ้าหน้าที่

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:40:21

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตาก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ส.ค. 2562 เวลา 10:38:04

รพ.แม่สอด จัดอบรมการคัดกรองและประเมิน Geriatric Syndromes

19 ก.ค. 2562 เวลา 11:42:30

รพ.แม่สอด จัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

24 มิ.ย. 2562 เวลา 12:07:49

รพ.แม่สอด จัดอบรม อสต. Show and Share

20 เม.ย. 2560 เวลา 11:01:27

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT)

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP