เข้าสู่ระบบ

สถานการณ์ COVID-19 อ.แม่สอด


1 เม.ย. 2563 เวลา 17:09:07

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

30 มี.ค. 2563 เวลา 16:40:05

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

27 มี.ค. 2563 เวลา 18:01:31

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

27 มี.ค. 2563 เวลา 09:23:50

รายงานสถานการณ์ วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 14.00 น.

24 มี.ค. 2563 เวลา 15:26:40

รู้ทัน COVID-19 กับโรงพยาบาลแม่สอด

23 มี.ค. 2563 เวลา 11:26:17

รายงานสถานการณ์ วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 23.00 น.

20 มี.ค. 2563 เวลา 14:57:04

รายงานสถานการณ์ วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

20 มี.ค. 2563 เวลา 14:56:01

รู้ทัน COVID-19 กับโรงพยาบาลแม่สอด

20 มี.ค. 2563 เวลา 14:54:56

สาธิตการสวมชุด PPE (ชุดลำลอง)

20 มี.ค. 2563 เวลา 14:53:22

สาธิตการสวมชุด PPE

19 มี.ค. 2563 เวลา 15:44:41

รายงานสถานการณ์ วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.

18 มี.ค. 2563 เวลา 15:32:28

รายงานสถานการณ์ วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.

17 มี.ค. 2563 เวลา 18:43:00

รายงานสถานการณ์ วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 18.00 น.

13 มี.ค. 2563 เวลา 15:12:35

รายงานสถานการณ์ 13 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น.

13 มี.ค. 2563 เวลา 09:55:02

รายงานสถานการณ์ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น.

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP