เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


26 มี.ค. 2563 เวลา 15:59:25

รพ.แม่สอด ของดใช้เส้นทางประตู 4 (ด้านข้าง รพ.)

16 มี.ค. 2563 เวลา 09:48:54

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

11 มี.ค. 2563 เวลา 10:13:23

คำแนะนำก่อนรับการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด

27 ก.พ. 2563 เวลา 15:01:37

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แม่สอด เปิดให้บริการตำรับยาแพทย์แผนไทย

4 ก.พ. 2563 เวลา 13:56:43

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ"

8 ม.ค. 2563 เวลา 09:17:26

การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563

6 ธ.ค. 2562 เวลา 15:29:28

ข้าราชการผูัมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

22 พ.ย. 2562 เวลา 16:36:26

ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

24 ต.ค. 2562 เวลา 13:34:00

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” โรงพยาบาลแม่สอด

29 ส.ค. 2562 เวลา 15:02:09

รพ.แม่สอด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ของหน่วยบริการ

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:36:16

กลุ่มงานประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม และงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน ย้ายสถานที่ทำการ

26 ส.ค. 2562 เวลา 14:35:29

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Nurses Run for Health 2019

14 ส.ค. 2562 เวลา 10:00:13

รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวผู้ใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

13 ส.ค. 2562 เวลา 10:23:34

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

7 ส.ค. 2562 เวลา 16:32:47

รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP