เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 122 26 มี.ค. 2563 16:02:32

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด ปรับมาตรการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย


     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตน
ตามมาตรการ ดังนี้

 1. ห้ามผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
 2. ห้ามนำเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
 3. ผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้าหรือกระดาษ)
 4. ก่อน-หลัง เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ขอให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง
 5. ผู้ที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเจ้าหน้าที่
 6. กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย ภาคเช้า เวลา 11.00-12.00 น. และภาคค่ำ เวลา 18.00-19.00 น.
 7. ให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
 8. ไม่อนุญาตให้ญาตินอนเฝ้า ยกเว้น ในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และให้นอนเฝ้า 1 คนเท่านั้น
 9. ในระหว่างที่แพทย์ให้การตรวจรักษาดูแลผู้ป่วย ขอให้ญาติทุกท่าน นั่งรอที่บริเวณศาลาพักญาติหรือใต้ถุนอาคารผู้ป่วยนอก
 10. ห้ามญาติทุกคนนอนบริเวณหน้าหอผู้ป่วย ทุกกรณี
 11. หมดเวลาเยี่ยมไข้ เวลา 19.00 น.

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรั...

ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหร...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปร...

ประกาศราคากลางซื้อชุดเพิ่มประส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP