เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 825 26 มี.ค. 2563 16:02:32

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด ปรับมาตรการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย


     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตน
ตามมาตรการ ดังนี้

 1. ห้ามผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
 2. ห้ามนำเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
 3. ผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้าหรือกระดาษ)
 4. ก่อน-หลัง เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ขอให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง
 5. ผู้ที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเจ้าหน้าที่
 6. กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย ภาคเช้า เวลา 11.00-12.00 น. และภาคค่ำ เวลา 18.00-19.00 น.
 7. ให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
 8. ไม่อนุญาตให้ญาตินอนเฝ้า ยกเว้น ในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และให้นอนเฝ้า 1 คนเท่านั้น
 9. ในระหว่างที่แพทย์ให้การตรวจรักษาดูแลผู้ป่วย ขอให้ญาติทุกท่าน นั่งรอที่บริเวณศาลาพักญาติหรือใต้ถุนอาคารผู้ป่วยนอก
 10. ห้ามญาติทุกคนนอนบริเวณหน้าหอผู้ป่วย ทุกกรณี
 11. หมดเวลาเยี่ยมไข้ เวลา 19.00 น.

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP