เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 428 26 มี.ค. 2563 15:59:25

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด ของดใช้เส้นทางประตู 4 (ด้านข้าง รพ.)


     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรอง ป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด
จึงของดการใช้เส้นทางประตู 4 (ประตูด้านข้างโรงพยาบาล) โดยขอให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ใช้เส้นทางประตูด้านหน้าโรงพยาบาลเท่านั้น (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการแผนกไตเทียม และแผนกฝังเข็ม)

     รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ที่เข้ารับบริการตรวจรักษา หรือมาติดต่อประสานงานที่โรงพยาบาลแม่สอดปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. ให้ความร่วมมือในการคัดกรองโรค ณ จุดคัดกรอง และผ่านช่องทางเข้า-ออก ที่กำหนดให้เท่านั้น
  2. วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมประทับตราที่แขนก่อนไปตรวจหรือติดต่อตามแผนก/หน่วยงานต่างๆ
  3. หากมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัยโรค COVID-19  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
  4. ผู้ป่วยที่มีไข้เกิน 36.9 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลจะแยกท่านให้ไปตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

     ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP