เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 156 26 มี.ค. 2563 15:59:25

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด ของดใช้เส้นทางประตู 4 (ด้านข้าง รพ.)


     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรอง ป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด
จึงของดการใช้เส้นทางประตู 4 (ประตูด้านข้างโรงพยาบาล) โดยขอให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ใช้เส้นทางประตูด้านหน้าโรงพยาบาลเท่านั้น (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการแผนกไตเทียม และแผนกฝังเข็ม)

     รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ที่เข้ารับบริการตรวจรักษา หรือมาติดต่อประสานงานที่โรงพยาบาลแม่สอดปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. ให้ความร่วมมือในการคัดกรองโรค ณ จุดคัดกรอง และผ่านช่องทางเข้า-ออก ที่กำหนดให้เท่านั้น
  2. วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมประทับตราที่แขนก่อนไปตรวจหรือติดต่อตามแผนก/หน่วยงานต่างๆ
  3. หากมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัยโรค COVID-19  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
  4. ผู้ป่วยที่มีไข้เกิน 36.9 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลจะแยกท่านให้ไปตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

     ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรั...

ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหร...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปร...

ประกาศราคากลางซื้อชุดเพิ่มประส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP