เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 694 26 มี.ค. 2563 16:05:06

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด แจ้งงดให้บริการบางหน่วยงาน


     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด จึงขอแจ้งงดให้บริการในบางหน่วยงาน ดังนี้

1. งานแพทย์แผนไทย งดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

2. งานกิจกรรมบำบัด

   - คลินิกฝังเข็ม (วันจันทร์ และวันพุธ) งดให้บริการจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

   - งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก งดให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

3. กลุ่มงานรังสีวิทยา งดให้บริการตรวจพิเศษทางรังสี การตรวจทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสี (IVP) และการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

**หมายเหตุ ผู้ป่วยที่นัดไว้แล้วยังคงให้บริการเหมือนเดิม หากเป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องทำ ให้ติดต่อที่กลุ่มงานรังสีวิทยา

4. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว) งดให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

5. กลุ่มงานกายภาพบำบัด (นอกเวลาราชการ) งดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-531224, 055-531229, 055-531990 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.)

หน่วยงาน                                                    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานแพทย์แผนไทย                                     1136

คลินิกฝังเข็ม                                              1407

งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก                              1409

กลุ่มงานรังสีวิทยา                                       1550

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม                                 1788-9

กลุ่มงานกายภาพบำบัด                                 1373, 1547-8

จึงจจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP