เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 227 10 ส.ค. 2563 15:26:22

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)


                ตามที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีประกาศลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา การพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่สอบ และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น

                           บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง    ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จำนวน 9 ราย  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 

สำเนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี

ขอเชิญร่วมประกวดบทความ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ...

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2563

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP