เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 5343 25 พ.ย. 2563 15:06:13

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต


          ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีประกาศลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น  

          บัดนี้ การคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นี้    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านและเรื่องขึ้นบัญชี พยาบาลวิชาชีพ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP