เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 4991 25 พ.ย. 2563 15:06:13

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต


          ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีประกาศลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น  

          บัดนี้ การคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นี้    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านและเรื่องขึ้นบัญชี พยาบาลวิชาชีพ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP