เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 132 30 พ.ย. 2563 17:56:59

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ใ


                   ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลแม่สอด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานบริการ (ความสะอาด) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นั้น

                  บัดนี้ การคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านและเรื่องขึ้นบัญชี 30

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั...

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้...

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานบ้าน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP