เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 229 7 ม.ค. 2564 09:29:21

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา


             ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

                  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าจ้างที่ได้รับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ นี้)

ประกาศรับสมัคร กลุ่มการพยาบาล_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ_ผู้ช่วยพยาบาล

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ข้อสั่งการแนวทางการปฎิบัติเกี่...

รพ.แม่สอด รับการสนับสนุนการออกคัดกรองเชิงรุก

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่ว...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยห...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP