เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 439 19 ก.พ. 2564 16:03:15

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งต่างๆ


                 ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด 

                         ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าจ้างที่ได้รับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ นี้)

 

ประกาศรับสมัคร กลุ่มการพยาบาล

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP