เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 55 24 ก.พ. 2564 10:24:19

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง กรมอนามัย ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”


                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากการไอ จาม และการสัมผัสสารคัดหลั่ง รวมทั้งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทุกกลุ่มวัย กรมอนามัยจึงได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล” 2 เรื่อง คือ การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 และการสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM2.5 โดยผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ของประชาชน ในการป้องกันโรคโควิด 19 และความเสี่ยงจาก PM2.5 อันจะนำไปสู่การดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

                    รพ.แม่สอด จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด และประชาชนผู้มารับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล” โดยสามารถสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์

แบบสำรวจโควิด 19 >> shorturl.at/bgDI7

--------------------------------------------------

แบบสำรวจ PM 2.5 >> shorturl.at/nHNRT

 

 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP