เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 124 24 ก.พ. 2564 14:16:02

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อ


                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารออมสิน มีการจัดทำข้อตกลง การให้สินเชื่อ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงานในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือกรณีมีเงินทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งผู้กู้จะได้รับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ข้อตกลง และหน่วยงานหักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

                ปัจจุบันธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น กำหนดจำนวนเงินให้กู้กรณีบุคคลค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน/เงื่อนไขข้อตกลง แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุกไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ซึ่งผู้กู้จะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมรับของสมนาคุณ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท รับสลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท แสนถัดไปรับเพิ่มอีกแสนละ 100 บาท (เศษของเงินแสนไม่นับ) สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000 บาท เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนเงินโครงการตามที่กำหนด (5,000 ล้านบาท) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน

                รพ.แม่สอด จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดผู้สนใจทุกท่านร่วมใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ร่วมโครงการ หรือติดต่อได้ที่ คุณชมภูนุช ประทุมพันธ์ หรือคุณอมลวรรณ หนูสวัสดิ์ โทร. 02-2998815 หรือ 02-2998000 ต่อ 155334 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.แม่สอด หรือเว็บไซต์ รพ.แม่สอด www.maesot.moph.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP