เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 278 4 ก.พ. 2564 15:39:25

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง รพ.แม่สอด เปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด


ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยเปิดให้มีการนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มดำเนินการตรวจสุขภาพ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. เท่านั้น ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (ตึกสีส้ม)
โรงพยาบาลแม่สอด

  • เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการนัดหมาย

1.แบบฟอร์มตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ พร้อมรูปถ่ายแรงงาน ขนาด 1.5 นิ้ว

2.สำเนา name list จากกรมการจัดหางาน

3.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง/สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (นายจ้างเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,800 บาท (ชำระทันทีในวันเข้ารับการนัดหมาย)

- ค่าตรวจ COVID-19 (RT-PCR) 1,600 บาท/คน

- ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 2 ปี 1,000 บาท/คน

- ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ 2 ปี 3,200 บาท/คน

  • ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

1.กรอกแบบฟอร์ม ขอนัดวันตรวจสุขภาพ

2.ชำระค่าบริการ และนำใบเสร็จตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง

3.เข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามวันที่นัด ณ ตึกสีส้ม รพ.แม่สอด

4.นัดรับใบรับรองแพทย์และใบรับรองสิทธิ์ หลังจากเข้ารับการตรวจวันถัดไป

5.นำใบรับรองสิทธิ์ตัวจริงแก้ไขเลข 13 หลัก หลังเข้ารับการทำบัตรชมพู ที่กรมการปกครอง ภายใน 7 วัน

6.นายจ้างเก็บใบเสร็จตัวจริง ใช้แสดงในการตรวจโรคในปีถัดไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จะต้องผ่านระบบนัดหมายและชำระเงินล่วงหน้า เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.062-3107165 (ในเวลาราชการ)

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ  >>  คลิก

แบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ  >>    คลิก

หรือสแกน QR CODE  ด้านล่างนี้ 

 

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP