เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 252 11 มี.ค. 2564 10:57:41

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ


ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564” เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของบุคลากรภาครัฐให้สามารถจัดซื้อจัดหาที่อยู่อาศัยของตนเองได้สะดวกขึ้น ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ สอดคล้องพันธกิจธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดท่านใดสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ และต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงินที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ maesot.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด โทร. 055-535612-5 ต่อ 201-203

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP