เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 106 11 มี.ค. 2564 10:06:13

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง สสจ.นครปฐม รับย้ายและรับโอนข้าราชการ


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และรับย้ายและรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดดังนี้

1. รับย้ายข้าราชการ
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามพราน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะขอย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบขอย้ายหรือใบขอโอนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หรือติดต่อด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
กรณีส่งใบขอย้ายหรือใบขอโอนทางไปรษณีย์จะถือวันที่ลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม nptho.moph.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โทร. 034-213279 ต่อ 110 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากาก N95

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (...

ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาล (รถ...

รพ.แม่สอด ร่วมพิธีพระราชทานอุป...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP