เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 275 12 มี.ค. 2564 13:26:32

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา


ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
  3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
  4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด หรือผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ grad.msu.ac.th/ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ pharmacy.msu.ac.th/ หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด และที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอดmaesot.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP