เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 256 17 มี.ค. 2564 16:04:39

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที


                    ด้วยกรมอนามัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กปฐมวัย
โดยผ่านรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างกระแส
ให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลในทุกสังกัด

                    จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที ภายใต้แนวคิด การสร้างสุขนิสัยการแปรงฟัน
ในเด็กปฐมวัย และการจัดกระบวนการแปรงฟันคุณภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
ทาง
Facebook สำนักทันตสาธารณสุข หรือทาง E-mail natthapong.k@anamail.go.th

                    ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทันตสาธารณสุข www.dental2.anamai.moph.go.th สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่สอด www.maesot.moph.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพงศ์ กันทะวงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โทร.0 2590 4204 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                               

 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP