เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 41 25 ก.พ. 2564 08:53:26

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา


           ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   ไปแล้วนั้น  

          บัดนี้ การคัดเลือกฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา    กลุ่มงานเภสัชกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นี้   

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน_พนักงานประจำห้องยา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคา...

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมย...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยาส...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP