เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 209 4 มี.ค. 2564 10:40:40

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วย จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)   

ตำแหน่ง นิติกร ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 64 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มี.ค. 64 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและหลักฐานประกอบการสมัคร รวมถึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง นิติกร ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หรือทางเว็บไซต์
www.klsh.moph.go.th ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม หรือทางเว็บไซต์ www.npm.moph.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.043-811520 ต่อ 1945
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร.042-511410 ต่อ 118 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP