เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 160 5 มี.ค. 2564 15:22:14

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ


                    ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรอง ดังนี้

                    1. การรับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ

                    2. ลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างงานรายวัน

                    หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
แต่ลักษณะของงานเป็นอาสาสมัคร หรือการจ้างรายวัน ให้สามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้
หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ

                    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
หรือที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารแนบ มติ ครม.รวมเรื่องเสนอ คกง.

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP