เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 217 5 มี.ค. 2564 15:58:21

โดย : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
:: เรื่อง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


                    ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติการประชุมให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน
จึงได้จัดทำชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน และรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งขึ้น สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้รณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) www.ect.go.th

2. สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

หรือคลิกลิงก์ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1a24BWzpEFCvlNFbS_KOAUthgoleN6HqR

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

4. เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่สอด www.maesot.moph.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

                    จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งออนไลน์
ได้ทางเว็บไซต์
stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP