เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 121 5 มี.ค. 2564 16:09:53

โดย : ดวงมณี สละเต็ม
:: เรื่อง EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


 21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแม่สอด ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

             21.1.2 โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแม่สอด ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแม่สอด ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ

21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.5 ภาพกิจกรรมระยุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP