เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 131 5 มี.ค. 2564 16:49:25

โดย : ดวงมณี สละเต็ม
:: เรื่อง EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด"


หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด ” 

      23.1 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิก
      23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด คลิก
      23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด  คลิก
      23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลแม่สอด ที่มีความต่อเนื่อง คลิก

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP