เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 132 8 มี.ค. 2564 15:25:35

โดย : ดวงมณี สละเต็ม
:: เรื่อง EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


EB 5.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

      ไตรมาส 1

      EB 5.2.1 สขร.1 ตุลาคม 2563

      EB 5.2.2 สขร.1 พฤศจิกายน 2563

      EB 5.2.3 สขร.1 ธันวาคม 2563

      ไตรมาส 2

      EB 5.2.4 สขร.1 มกราคม 2564

      EB 5.2.5 สขร.1 กุมภาพันธ์ 2564

      EB 5.2.6 ส.ข.ร. มีนาคม 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564)

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากาก N95

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (...

ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาล (รถ...

รพ.แม่สอด ร่วมพิธีพระราชทานอุป...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP