เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 106 2 เม.ย. 2564 16:03:46

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา


                 ตามที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ วันที่สอบ และสถานที่สอบภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 นั้น

                       บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ และระเบียบการสอบ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้                             

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กลุ่มงานเภสัชกรรม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ม...

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากาก N95

รพ.แม่สอด รับมอบอาหารกลางวัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (...

ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาล (รถ...

รพ.แม่สอด ร่วมพิธีพระราชทานอุป...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP