เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 83 28 เม.ย. 2564 13:25:44

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


              ตามที่ ได้มีประกาศโรงพยาบาลแม่สอด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ นั้น

               บัดนี้ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)  และสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้      ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง         (สอบปฏิบัติ) และกำหนดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ประกาศผู้ผ่าน ครั้งที่ 1 จพ.การเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุค...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

ล่าสุด


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่...

รพ.แม่สอด รับมอบสิ่งของเพื่อตู้ปันสุข

รพ.แม่สอด รับมอบน้ำดื่ม

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดัน

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP