เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 1222 2 มิ.ย. 2564 11:06:38

โดย : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด
:: เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งต่างๆ กลุ่มการพยาบาล จำนวน หลายอัตรา


ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด ในตำแหน่งต่างๆ โดยตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทั่วไป)

(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ นี้) 

 

ประกาศรับสมัคร กลุ่มการพยาบาล

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP