เข้าสู่ระบบ

อ่าน : 55 14 มิ.ย. 2564 11:03:05

โดย : ดวงมณี สละเต็ม
:: เรื่อง EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบปร


EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก

2. แผนเงินบำรุง 2564 คลิก

3.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 

4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


15-10-63 รพ.แม่สอด รับมอบกล่องอะคริลิก

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา...

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพร...

บทความเผยแพร่ความรู้ เดือนธันวาคม 2562

รพ.แม่สอด จัดงานครบรอบเปิดทำการ ปีที่ 60

อย่าให้อารมณ์ อยู่เหนืออาหาร

ล่าสุด


รพ.แม่สอด รับมอบการสนับสนุนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับ...

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรับแล...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DI...

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP