เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบของใช้จำเป็น


อ่าน 317

รพ.แม่สอด รับมอบของใช้จำเป็น

รายละเอียด : รพ.แม่สอด รับมอบของใช้จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 และเงินสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล รายละเอียดดังนี้ 1. ดร.สมศักดิ์ เหลืองสะอาด มอบเมล่อน จำนวน 22 แพ็ค 2. ร้านตั้งคิมเชียง มอบมะม่วงเขียวเสวยจำนวน 10 กก. 3.ร้านไทยแสงทอง มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 140 ชิ้น 4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน มอบภาชนะรักษ์โลก รวม 90 แพ็ค 5. บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด มอบผ้าปิดจมูก 4,000 ชิ้น 6. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น 7. กลุ่มมอเตอร์ไซค์ "We are rider maesot" บริจาคเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 8. นายนวัต ศิริประเสริฐ มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด และกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 29 ชิ้น 9. คุณพีรพัฒน์ หาญกิจจานุรักษ์ มอบกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 60 ชิ้น 10. ด.ต.หญิง สายฝน ศรีเจริญปัญญาสุข มอบไข่เค็ม จำนวน 4 แผง รพ.แม่สอด ขอขอบพระคุณในทุกน้ำใจที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายมา ณ ที่นี้ค่ะ13 เม.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP