เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด ร่วมอำนวยการ และสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับประเทศ


อ่าน 303

รพ.แม่สอด ร่วมอำนวยการ และสังเกตการณ์ รับคนไทยกลับประเทศ

รายละเอียด : วันนี้ (20 เม.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมอำนวยการ และสังเกตการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทย จำนวน 11 คน เพื่อส่งไปกักตัวยังสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้เป็นเวลา 14 วัน โดยพลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน20 เม.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP