เข้าสู่ระบบ

20-04-63 รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์และอาหาร-เครื่องดื่ม


อ่าน 278

20-04-63 รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์และอาหาร-เครื่องดื่ม

รายละเอียด : รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์และอาหาร-เครื่องดื่ม ที่ผู้บริจาคนำมาสนับสนุน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รายละเอียดดังนี้ 1. Unique Plastic Industry (Maesot) บริจาคถุงคลุมรองเท้า จำนวน 1,000 ชิ้น 2. หจก.แม่สอดบุญโรจน์ (บุญโรจน์ทีวี) บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 600 ชุด และหน้ากากคาร์บอน จำนวน 500 ชิ้น 3. หจก.ฟาฮัดคาน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บริจาคแว่นตา จำนวน 288 ชิ้น และกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 500 ชิ้น 4. สวนส้มร่มเกล้า มอบน้ำผลไม้ 948 ขวด และส้ม 100 กก. 5. คุณสันติ เอนกปัญญากุล มอบมะม่วงเขียวเสวย 10 กก. 6. คณะผู้ร่วมบุญ* บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 12 ชุด ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ20 เม.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP