เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนและของใช้จำเป็น


อ่าน 315

รพ.แม่สอด รับมอบเงินสมทบทุนและของใช้จำเป็น

รายละเอียด : ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคแก่ รพ.แม่สอด รายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. คุณกิตติศักดิ์ เชี่ยวสอาด บริจาคชุดจำนวน PPE 10 ชุด 2. คุณกิตติศักดิ์ วิโรจวานิช บริจาคมะม่วงเขียวเสวย จำนวน 100 กิโลกรัม 3. คุณธัญกมนณิษฐ จิณห์นิภายา บริจาคชุดกาวน์ 50 ชุด 4. คุณบุญฑริกา ปู่อ้าย บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 40 ชุด และผ้าปิดจมูก จำนวน 90 ชิ้น 5. บ.คอร์ติน่า โพรเกรส จำกัด บริจาคกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 150 ชิ้น และผ้าปิดจมูก จำนวน 100 ชิ้น 6. คุณสุชยา ปิยะอัจริยะ บริจาคกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 10 ชิ้น 7. FOOD PANDA บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 650 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 50 ขวด 8. ร้านช้าง 2 ตัว บริจาคผ้าปิดจมูก จำนวน 200 ชิ้น 9. คณะเกษตร KU30 ม.เกษตรศาสตร์ มอบอุปกรณ์ High flow Nasal Cannula Oxygen มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด สมทบทุนจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.แม่สอด จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)23 เม.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP