เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้กู้ชีพ อ.แม่สอด


อ่าน 254

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้กู้ชีพ อ.แม่สอด

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 และ 27 พ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด และ นพ.สุทัศน์ อภัยกุญชร รองผู้อำนวยการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้กู้ชีพ อ.แม่สอด โดยมี พญ.อภิชญา สุขประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) นพ.บัณฑวิช สุดสงวน นายแพทย์ชำนาญการ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) และ พญ.จิน ยิงชาญกุล นายแพทย์ชำนาญการ (จิตเวชศาสตร์) เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ1 มิ.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP