เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน


อ่าน 14

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน

รายละเอียด : วันนี้ (17 ก.ย. 2563) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพ แก่นักเรียน โรงเรียนศิริวรรณศึกษา ภายใต้โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของนักเรียน โดยดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 182 คน ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เติบโตเรียนรู้สมวัย ฉลาดเลือกและรู้เท่าทัน อีกทั้งควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียนด้วย17 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP