เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของ


อ่าน 14

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคสิ่งของ

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด นพต.กองร้อยที่ 3 "ยูงทอง" รุ่น 15 รร.ภ.6 จังหวัดนครสวรรค์ โดย พ.ต.ท.ทรงวุฒิ - ดร.ภ.ญ.ณฐพรรณ นาคมาลี และเพื่อน ได้เดินทางมามอบสิ่งของ บริจาคอุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ล้างมือ 3 ลัง และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 40 CC 11 กล่อง โดยมี นางรุ่งทิวา โพธิสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางศิริลักษณ์ ธิมะณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้18 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP