เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด ออกให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก


อ่าน 13

รพ.แม่สอด ออกให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 ที่โรงเรียนอิสลามศึกษา พญ.ณัฐพร อภัยกุญชร สูตินรีแพทย์ ประจำ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ป.6 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 48 คน มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย คู่นอนมีเพศสัมพันธ์หลายคน จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นด้วย18 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP