เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน


อ่าน 13

รพ.แม่สอด จัดโครงการอนามัยเด็กวัยเรียน

รายละเอียด : วันนี้ (18 ก.ย. 2563) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ ภายใต้โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของนักเรียน โดยดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 596 คน ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เติบโตเรียนรู้สมวัย ฉลาดเลือกและรู้เท่าทัน อีกทั้งควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียนด้วย18 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP