เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด จัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจบุคลากรสาธารณสุข


อ่าน 17

รพ.แม่สอด จัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจบุคลากรสาธารณสุข

รายละเอียด : วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด นพ.พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.แม่สอด เป็นประธาน เปิดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจบุคลากรสาธารณสุข อ.แม่สอด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขกับการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของบุคลากร ผู้ให้บริการผู้ป่วย ผู้มารับบริการ มีการทำงานภายใต้ความกดดัน ทั้งปัญหาส่วนตัวที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน มีส่วนทำให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตใจตามมา หากขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญ หรือการจัดการกับอารมณ์/ความเครียดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงได้18 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP