เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย


อ่าน 10

รพ.แม่สอด รับมอบหน้ากากอนามัย

รายละเอียด : วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด คุณบุญชัย องค์ศรีตระกูล ได้ส่งตัวแทนมามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 950 ชิ้น แก่โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีคุณปัทมา คงศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ21 ก.ย. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP