เข้าสู่ระบบ

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์


อ่าน 19

รพ.แม่สอด รับมอบวัสดุทางการแพทย์

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2563 ที่โรงพยาบาลแม่สอด นางสุภาวรรณ ยะดอนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. ผู้ใหญ่ ได้ให้การต้อนรับผู้บริจาคกลุ่ม TA-NGA-NA SSR ที่เดินทางมาบริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ขวด และต้อนรับคุณพรรณิกา จันทร์โม้ และคุณปภาวรินท์ ปันนันท์ ที่มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 200 แกลลอน หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น และนายแสนสุข เอิบอิ่มฤทธิ ได้เดินทางมามอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 60 มล. จำนวน 17 หลอด ขนาด 150 มล. จำนวน 4 ขวด ขนาด 250 มล. จำนวน 14 ขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 2 ขวด ขนาด 500 มล. จำนวน 2 ขวด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ21 ต.ค. 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพ / กิจกรรม↑ TOP